Koučing - Andrea Winslow

Koučing je je nástroj, ktorý pomáha odomknúť ľudom ich skrytý potenciál a prekonávať ich prekážky.

Je vhodnou metódou pre tých, ktorý chcú vedomejšie využiť svoj potenciál, nie  spokojný s tým, ako žijú a chcú sa priblížiť k svojim cieľom.

Je to špeciálny rozhovor, vďaka ktorému hľadáš odpovede na svoje otázky. Každý človek totiž vie, čo je pre neho najlepšie a čo chce.

Len sa na seba nepozerá z nadhľadu, nekladie si správne otázky a je emočne pripútaný k aktuálnemu problému.

Mojou úlohou nie je súdiť ťa, karhať, poučovať ťa alebo radiť ti.

Mojou úlohou je sprevádzať ťa tak, aby si sa cítila bezpečne, dôverne a mala si odvahu prijať svoje nové rozhodnutia a reálne ich urobila.

Koučing je dlhodobá spolupráca.

PS: Koučing nie je o vysťažovaní sa, ale o hľadaní spôsobu ako veci zmeniť a skutočne žiť svoj spokojný život.

Koučing nezahŕňa poradenstvo ani nenahrádza psychologickú terapiu.

Čo môžeme riešiť?

Kariérny koučing – výber vhodnej profesie a kariérne napredovanie, objavenie talentov a silných stránok

 

Vzťahový koučing – osobné, rodinné a pracovné vzťahy, komunikácia s ľuďmi, hľadanie balansu medzi vzťahom a slobodou, definovanie si, akého partnera chceš

 

Životný koučing – zvýšenie sebavedomia, rozhodovanie, vyjasnenie, aký život chceš žiť, zmena návykov, životného štýlu, work-life balans, redukcia stresu, zadefinovanie priorít, túžieb, cieľov, životného smerovania, vlastných hraníc, zbavenie sa strachu, ktorý brzdí, získanie odvahy, vlastná motivácia, urobiť dlho odkladané zmeny